Święto Archaniołów 29 września

Tutaj zamieszczajcie swoje ulubione modlitwy.

Moderator: Moderatorzy

Awatar użytkownika
alicjamic18
Posty: 1908
Rejestracja: 19 sty 2014, 15:43
Kontakt:

Święto Archaniołów 29 września

Post autor: alicjamic18 » 29 wrz 2018, 14:22

Dziś - 29 września - jest Święto Świętych Archaniołów. Dla przypomnienia podaję modlitwy do Św. Michała Archanioła, do Św. Gabriela Archanioła oraz do Św. Rafała Archanioła. Warto pamiętać o Nich w codziennej modlitwie.

I Litania do św. Michała Archanioła

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Królowo Aniołów; módl się za nami!
Święty Michale; módl się za nami!
Święty Michale, przepojony mądrością Bożą; módl się za nami!
Święty Michale, doskonały adoratorze Słowa Wcielonego; módl się za nami!
Święty Michale, ukoronowany szacunkiem i chwałą; módl się za nami!
Święty Michale, najpotężniejszy książę w zastępach Pana; módl się za nami!
Święty Michale, chorąży Trójcy Przenajświętszej; módl się za nami!
Święty Michale, strażniku raju; módl się za nami!
Święty Michale, przewodniku i pocieszycielu ludu Izraela; módl się za nami!
Święty Michale, twierdzo Kościoła wojującego; módl się za nami!
Święty Michale, chlubo i radości Kościoła triumfującego; módl się za nami!
Święty Michale, szańcu prawowiernych; módl się za nami!
Święty Michale, sito tych, którzy walczą pod sztandarem Krzyża; módl się za nami!
Święty Michale, światło i otucho dusz w godzinie śmierci; módl się za nami!
Święty Michale, najpewniejszy wspomożycielu; módl się za nami!
Święty Michale, nasz wspomożycielu we wszelkich przeciwnościach; módl się za nami!
Święty Michale, heroldzie wyroku wiecznego; módl się za nami!
Święty Michale, pocieszycielu dusz pozostających wśród ogni czyśćcowych; módl się za nami!
Święty Michale, któremu Pan powierzył odprowadzanie dusz po śmierci; módl się za nami!
Święty Michale, nasz książę; módl się za nami!
Święty Michale, nasz obrońco; módl się za nami!
Święty Boży; módl się za nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Panie Jezu, uświęć nas nieustannym błogosławieństwem i obdarz, przez wstawiennictwo św. Michała, tą mądrością, która nauczy nas szukać skarbów w niebie i zamieniać dobra doczesne na wieczne; który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


II Litania do św. Michała Archanioła

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duch Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, królowo Anielska, módl się za nami.
Święty Michale Archaniele, módl się za nami.
Święty Michale, książę najchwalebniejszy, módl się za nami.
Święty Michale, wodzu wojsk niebieskich, módl się za nami.
Święty Michale, pierwszy z książąt stojących przed tronem Najwyższego, módl się za nami.
Święty Michale, pogromco Lucyfera z jego diabłami, módl się za nami.
Święty Michale, Kościoła Bożego w starym niegdyś przymierzu jedyny obrońco, módl się za nami.
Święty Michale, Kościoła Bożego w nowym przymierzu mocny opiekunie, módl się za nami.
Święty Michale, konających szczególna pociecho, módl się za nami.
Święty Michale, dusz sprawiedliwych do nieba przewodniku, módl się za nami.
Święty Michale, we wszystkich duszy i ciała przypadkach szczególny ratunku, módl się za nami.
Święty Michale, od napaści, pokus i przemocy czartowskiej jedyna ucieczko, módl się za nami.
Święty Michale, Archaniele dziś i w godzinę śmierci naszej, módl się za nami.

Święty Michale, Archaniele Boży, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Cudzie stworzenia, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Książę najprzedniejszy, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Szermierzu praw Boga Stworzyciela, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Odnowicielu ładu Bożego, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Powierniku Pański, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Pierwszy wielbicielu Boga-Człowieka, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Chorąży Krzyża świętego, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Rycerzu Bogarodzicy, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Rządco dworu niebieskiego, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Hetmanie hufców anielskich, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Mieczu karzący zbuntowane duchy, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Odwieczny przeciwniku szatana, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Miłośniku prawdy i pokory, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Przykładzie pomyślności, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Wzorze modlitwy i ofiary, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Tęczo wśród burzy pokus, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Patronie umierających, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Przychylny mierniczy zasług, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Zwiastunie zbawienia, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Wspomożycielu dusz w czyśćcu, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Przewodniku dusz do nieba, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Aniele Stróżu Kościoła, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Opiekunie Namiestników Chrystusowych, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Obrońco stolicy chrześcijaństwa, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Podporo misjonarzy katolickich, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Duchu wszystkim usługujący, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Wybawco z niewoli, wstaw się u Boga za nami.
Święty Michale, Cudotwórco sławny, wstaw się u Boga za nami.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, przez przyczynę św. Michała Archanioła, prosimy Cię wysłuchaj nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się: Mocarzu niebios i obrońco dusz najlepszy, oczekujemy błogosławionych skutków Twojego wstawiennictwa najpierw dla siebie, a następnie dla tych wszystkich, których pragniesz obdarzyć łaskami. Niech wspólne nasze błagania dla każdego z nas, dla naszych rodzin i parafii, dla wszystkich społeczeństw, narodów i całego Kościoła świętego staną się źródłem błogosławieństwa Bożego po wszystkie wieki wieków. Amen.Poświęcenie się Świętemu Michałowi Archaniołowi

O wielki Książę niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinie śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem

Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny, Stwórco Nieba i Ziemi, Ty, Który w cudowny i w nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem, spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył.
Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo.
Obroń nas, Ojcze Niebieski, przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinnie życie za nas oddał na Krzyżu, aby nas odkupić Krwią swoją.
Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świętych.
Błagamy Cię przeto, Ojcze Niebieski, o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieudolność. Dlatego pokornie błagamy: Przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu, połóż kres panowaniu szatana. Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego Niebieskiego Wojska i z Twym okrzykiem "Któż jak Bóg" - przyjdź nam z pomocą tej nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad światem. Amen.

Awatar użytkownika
alicjamic18
Posty: 1908
Rejestracja: 19 sty 2014, 15:43
Kontakt:

Re: Święto Archaniołów 29 września

Post autor: alicjamic18 » 05 gru 2018, 00:34

O dobrą śmierć

Święty Michale Archaniele, chwało Kościoła pielgrzymującego, któremu Bóg zlecił przyjmowanie dusz po śmierci, oddaję się Twojej przemożnej opiece. Broń nędznej duszy mojej przed szatanem i jego pokusami. Przede wszystkim przyjmij mnie w godzinę śmierci do wiekuistej chwały, abym wraz z Tobą wychwalał Boga na wieki. Amen.


Modlitwa błagalna za zmarłych

Panie Jezu Chryste, Królu chwały, zachowaj dusze wszystkich wiernych zmarłych od mąk piekielnych i od głębokiej otchłani. Ustrzeż je od paszczęki lwa srogiego. Niechże ich nie pochłonie przepaść, niechaj nie wpadną w ciemności. Ale Chorąży, święty Michał, niech je wprowadzi do błogosławionej światłości, którą obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu. Amen.


Modlitwa za wstawiennictwem św. Michała

Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł, zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod Krzyżem i za swoje przyjmując dewizę: "Któż jak Bóg?!", zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody i uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego.
Amen.


Modlitwa za wstawiennictwem św. Gabriela

Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej potrzebie, duchowej i doczesnej.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego.
Amen.


Modlitwa za wstawiennictwem św. Rafała

Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś błogosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego.
Amen.

Awatar użytkownika
alicjamic18
Posty: 1908
Rejestracja: 19 sty 2014, 15:43
Kontakt:

Re: Święto Archaniołów 29 września

Post autor: alicjamic18 » 31 gru 2018, 13:01

Litania do Świętych Aniołów

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, módl się za nami!

Królowo Aniołów, módl się za nami!
Święty Michale, módl się za nami!
Święty Gabrielu, módl się za nami!
Święty Rafale, módl się za nami!
Święci Serafinowie, módlcie się za nami!
Święci Cherubinowie, módlcie się za nami!
Święte Trony, módlcie się za nami!
Święte Panowania, módlcie się za nami!
Święte Mocarstwa, módlcie się za nami!
Święte Zwierzchności, módlcie się za nami!
Święte Księstwa, módlcie się za nami!
Święci Archaniołowie, módlcie się za nami!
Święci Aniołowie, módlcie się za nami!

Błogosławione Duchy, które otaczacie Tron Boga i nieustannie śpiewacie Mu: Święty, Święty, Święty, Pan Zastępów, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, które przeganiacie mrok i oświecacie nasze umysły, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, które objawiacie nam prawdy Boskie, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, którym Bóg powierzył opiekę nad ludźmi, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, które bezustannie kontemplujecie piękno Jego oblicza, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, które radujecie się z nawrócenia grzesznika, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, które wyprowadziłyście Lota z Sodomy, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, które wchodziłyście i schodziłyście z drabiny Jakubowej, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, które przyniosłyście człowiekowi radość z narodzenia Chrystusa, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, które służyłyście Jezusowi po Jego czterdziestodniowym poście, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, które pojawiłyście się u Jego grobu, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, które przemawiałyście do Jego uczniów po Wniebowstąpieniu, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, które będziecie towarzyszyły Jego ostatecznemu Przyjściu, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, które będziecie czuwać nad nami w godzinie śmierci, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, które uwalniacie z czyśćca przebywające tam dusze, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, które dokonujecie cudów dzięki Mocy Bożej, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, które macie w swej pieczy państwa i krainy, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, które uchroniłyście przyjaciół Boga przed tak wieloma niebezpieczeństwami, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, które pocieszałyście męczenników w ich udręce, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, które szczególnie chronicie biskupów i kapłanów, módlcie się za nami!
Błogosławione Duchy, wszystkie wasze wieczne Chóry i Hierarchie, módlcie się za nami!

Od wszelkiego grzechu i niebezpieczeństwa, zachowajcie nas, święci Aniołowie!
Od zła diabelskiego, zachowajcie nas, święci Aniołowie!
Od herezji i schizmy, zachowajcie nas, święci Aniołowie!
Od nagłej śmierci, zachowajcie, święci Aniołowie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Panie, wysłuchaj modlitwę moją!
I spraw, by dotarła do Ciebie moja prośba!

Módlmy się: Boże, który w podziwu godny sposób uporządkowałeś zadania Aniołów i ludzi, spraw, by ci, którzy zawsze stoją u Twego tronu w niebie, bronili naszych żywotów tu, na ziemi, przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

Awatar użytkownika
alicjamic18
Posty: 1908
Rejestracja: 19 sty 2014, 15:43
Kontakt:

Re: Święto Archaniołów 29 września

Post autor: alicjamic18 » 26 sty 2019, 16:38

Koronka do św. Michała Archanioła

Całujemy medal. Robimy znak krzyża, mówiąc:

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
P. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Na zwykłych paciorkach, pozostawiając cztery duże na koniec, modlimy się do poszczególnych chórów niebiańskich:

Pozdrowienie pierwsze

Na cześć CHÓRU SERAFINÓW

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów. Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami - rozpal nas ogniem doskonałej miłości. Amen.

Ojcze Nasz i 3x Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie drugie

Na cześć CHÓRU CHERUBINÓW

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami - udziel nam łaski opuszczenia drogi grzechu i postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Amen.

Ojcze Nasz i 3x Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie trzecie

Na cześć CHÓRU TRONÓW

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami - oczyść nas z mamideł pychy i wlej w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokory. Amen.

Ojcze Nasz i 3x Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie czwarte

Na cześć CHÓRU PANOWAŃ

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami - daj nam łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętności. Amen.

Ojcze Nasz i 3x Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie piąte

Na cześć CHÓRU MOCARSTW

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami - zachowaj dusze nasze od zasadzek i pokus szatana oraz umocnij naszą chwiejną wolę. Amen.

Ojcze Nasz i 3x Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie szóste

Na cześć CHÓRU POTĘG

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Potęg, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami - broń nas w walce ze złem, użycz nam zwycięstwa nad pokusami i zbaw ode złego. Amen.

Ojcze Nasz i 3x Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie siódme

Na cześć CHÓRU KSIĘSTW

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami - kieruj nas ku Prawdzie, napełnij nas duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen.

Ojcze Nasz i 3x Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie ósme

Na cześć CHÓRU ARCHANIOŁÓW

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami - obdarz nas wytrwałością w wierze i dobrych uczynkach, abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. Amen.

Ojcze Nasz i 3x Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie dziewiąte

Na cześć CHÓRU ANIOŁÓW

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Aniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami - spraw, aby Twoi Aniołowie czuwali nad nami na drogach naszego życia i abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu, zostali zaproszeni do chwały wiecznej. Amen.

Ojcze Nasz i 3x Zdrowaś Maryjo

Na zakończenie, na dużych paciorkach przy medalu:

Na cześć św. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Ojcze Nasz

Na cześć św. GABRIELA ARCHANIOŁA
Ojcze Nasz

Na cześć św. RAFAŁA ARCHANIOŁA
Ojcze Nasz

Na cześć naszych ANIOŁÓW STRÓŻÓW
Ojcze Nasz

Wszystkie niebiańskie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, mogli zawsze wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięczności ogłaszać Jego chwałę, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Awatar użytkownika
alicjamic18
Posty: 1908
Rejestracja: 19 sty 2014, 15:43
Kontakt:

Re: Święto Archaniołów 29 września

Post autor: alicjamic18 » 24 lut 2019, 14:38

Litania do Królowej Aniołów

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Królowo Aniołów, módl się za nami!
Królowo Archaniołów, módl się za nami!
Królowo Księstw, módl się za nami!
Królowo Zwierzchności, módl się za nami!
Królowo Mocarstw, módl się za nami!
Królowo Panowań, módl się za nami!
Królowo Tronów, módl się za nami!
Królowo Cherubinów, módl się za nami!
Królowo Serafinów, módl się za nami!
Królowo wszystkich zastępów niebieskich, módl się za nami!
Królowo Aniołów, poczęta bez grzechu pierworodnego, módl się za nami!
Królowo Aniołów, Matko Boga i ludzi, módl się za nami!
Królowo Aniołów, której chwała i cuda mnożą się z każdym dniem, módl się za nami!
Królowo Aniołów, która uzdrawiasz chorych, wskrzeszasz zmarłych i nawracasz najzatwardzialszych grzeszników, módl się za nami!
Królowo Aniołów, podziwiana przez Boga, Aniołów i świętych, módl się za nami!
Królowo Aniołów, wspomożycielko nasza w każdej potrzebie, módl się za nami!
Królowo Aniołów, nie opuszczająca tych, którzy w tobie pokładają zaufanie, módl się za nami!
Królowo Aniołów, która przywracasz wzrok ślepym i łagodzisz cierpienie, módl się za nami!
Królowo Aniołów, która lubisz być tak nazywana, módl się za nami!
Królowo Aniołów, która udzielasz wszelkich łask wzywających ciebie, módl się za nami!
Królowo Aniołów, usuwająca wszelkie przeszkody z drogi tych, którzy pragną poświęcić się twojemu Synowi, módl się za nami!
Królowo Aniołów, chroniąca przed piekłem tych, którzy noszą twój szkaplerz, módl się za nami!
Królowo Aniołów, która pouczyłaś tak wielu świętych, módl się za nami!

Ty, którą Bóg Ojciec cieszy się jako ukochaną córką, módl się za nami!
Ty, którą Syn Boży czci jako swą Matkę Niepokalaną, módl się za nami!
Ty, którą Duch Święty miłuje jako wierną oblubienicę, módl się za nami!
Ty, która przewodzisz zastępom niebieskim, módl się za nami!

Życie nasze, módl się za nami!
Radości nasza, módl się za nami!
Nadziejo nasza, módl się za nami!
Nasza orędowniczko u Pana, módl się za nami!
Ty, której nikt nie wzywa na próżno, módl się za nami!
Ty, której po Bogu, najwięcej zawdzięczamy, módl się za nami!
Ty, która dokonałaś tak wielu cudów, módl się za nami!
Ty, której kłaniają się Aniołowie, módl się za nami!

Królowo Aniołów, mocna Sercem twojego Syna, wybaw nas od zagrażającego nam zła!
Królowo Aniołów, doskonała wyznawczyni Boskości, wyjednaj dla nas umiłowanie Boga!
Królowo Aniołów, największe dzieło Ducha Świętego, wyjednaj dla nas doskonałe posłuszeństwo wobec Jego podszeptów!


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który dałeś nam dostojną Królową Aniołów, władającą w niebie i ziemi, spraw abyśmy mogli zaznać Jej niezwykłej opieki, gdy pogrążeni w niewoli, wezwiemy Ją tym chwalebnym tytułem. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Awatar użytkownika
alicjamic18
Posty: 1908
Rejestracja: 19 sty 2014, 15:43
Kontakt:

Re: Święto Archaniołów 29 września

Post autor: alicjamic18 » 10 mar 2019, 00:08

Litania do Świętego Anioła Stróża

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Królowo Anielska, módl się za nami.

Święty Aniele, stróżu mój, módl się za nami.
Święty Aniele, przewodniku mój najtroskliwszy, módl się za nami.
Święty Aniele, książę mój najpoważniejszy, módl się za nami.
Święty Aniele, napominający mnie troskliwie, módl się za nami.
Święty Aniele, doradco życzliwy, módl się za nami.
Święty Aniele, opiekunie prawdziwy, módl się za nami.
Święty Aniele, miłośniku zbawienia mojego, módl się za nami.
Święty Aniele, pocieszycielu serca mojego, módl się za nami.
Święty Aniele, nauczycielu w drodze do zbawienia, módl się za nami.
Święty Aniele, pasterzu duszy mojej, módl się za nami.
Święty Aniele, pomocniku w pracach moich, módl się za nami.
Święty Aniele, poprzedniku w pracach moich, módl się za nami.
Święty Aniele, sprawco natchnień świętych, módl się za nami.
Święty Aniele, obrońco w przypadkach, módl się za nami.
Święty Aniele, lekarzu w chorobach, módl się za nami.
Święty Aniele, oświecicielu mój, módl się za nami.
Święty Aniele, osobliwy patronie mój, módl się za nami.
Święty Aniele, rządco życia mojego, módl się za nami.

Bądź mi zawsze pociechą i obroną, módl się za nami.
Bądź mi opiekunem za życia, módl się za nami.
Bądź mi stróżem obecnym przy zgonie, módl się za nami.
Bądź mi pośrednikiem na sądzie, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Swoim Aniołom Bóg dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Na rękach swoich będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.


Módlmy się: Boże, który w niewysłowionej Opatrzności raczysz świętych Twoich Aniołów posyłać nam jako stróżów, prosimy Cię pokornie: daj nam nieustannie w ich opiece znajdować obronę i cieszyć się ich towarzystwem w wieczności. Amen.

Awatar użytkownika
alicjamic18
Posty: 1908
Rejestracja: 19 sty 2014, 15:43
Kontakt:

Re: Święto Archaniołów 29 września

Post autor: alicjamic18 » 24 mar 2019, 22:31

24 marca to dzień wspomnienia w Kościele św. Gabriela Archanioła. Pamiętajmy o nim w modlitwie.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Gabriela

Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej potrzebie, duchowej i doczesnej.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego.
Amen.

Awatar użytkownika
Stanisław
Posty: 18214
Rejestracja: 18 paź 2013, 21:53
Kontakt:

Re: Święto Archaniołów 29 września

Post autor: Stanisław » 26 mar 2019, 21:07

alicjamic18 pisze:
24 mar 2019, 22:31
24 marca to dzień wspomnienia w Kościele św. Gabriela Archanioła. Pamiętajmy o nim w modlitwie.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Gabriela

Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej potrzebie, duchowej i doczesnej.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego.
Amen.

Awatar użytkownika
alicjamic18
Posty: 1908
Rejestracja: 19 sty 2014, 15:43
Kontakt:

Re: Święto Archaniołów 29 września

Post autor: alicjamic18 » 27 mar 2019, 21:07

Dostojna Królowo Niebios

Dostojna Królowo Niebios, Najwyższa Pani Aniołów,
któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana,
prosimy Cię pokornie, ześlij Twoje święte Zastępy,
aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc,
ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały,
unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły z powrotem w przepaść.
Któż jak Bóg! Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, ochraniajcie nas!
O czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze całą naszą miłością i nadzieją. Amen.

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość